PNDR 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale 2021

Alocare financiară și localizare

50.000.000 euro pentru toate regiunile

Intensitate finanțare

Finanțare până la max. 70.000 euro / beneficiar pentru activitățile de producție, activități meșteșugărești, servicii sociale, servicii medicale, servicii sanitar veterinare, agroturism și servicii agricole secundare

Finanțare până la max. 50.000 euro / beneficiar pentru restul afacerilor
Contribuție proprie 0%