PNDR 6.4 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale 2021

Alocare financiară și localizare

100.000.000 euro pentru toate regiunile

Intensitate finanțare

Finanțare până la max. 200.000 euro / beneficiar
Contribuție proprie 10% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie,  servicii medicale, sanitar veterinare,  agroturism sau fermieri care își diversifică activitatea

Contribuție proprie 30% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi pentru restul situațiilor