Politica de Confidențialitate ACCES FONDURI

 

 

 1. Introducere

 

Noi, Grupul de firme ACCES FONDURI, avem în componență următoarele entități:

 

 

 

și ne declarăm responsabili de protecția datelor cu caracter personal.

 

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dvs personale.

 

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică pentru toate entitățile care fac parte din Grupul de firme ACCES FONDURI.

 

În continuare, denumirea “ACCES FONDURI” se va utiliza pentru a face referire la toate entitățile care fac parte din Grupul de firme.

 

Prezenta Politică de confidențialitate are scopul de a explica ce tip de date personale se colectează și cum sunt ele păstrate și prelucrate.

 

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică foștilor, actualilor și potențialilor clienți ai ACCES FONDURI care intră în contact cu una dintre entitățile din Grupul de firme sau cu întregul Grup de firme.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm se referă la absolut orice fel de element care ne transmite informație despre dvs.

 

Prezentăm situațiile în care ne comunicați informații cu caracter personal: când deveniți clientul nostru, când semnați un contract, când utilizați serviciile noastre, când vă înregistrați la serviciile noastre online, când completați un formular online. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm, inclusiv pentru o anumită perioadă de timp după ce relația încetează.

 

Prelucrarea datelor pe care le colectăm se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința acestora. În cadrul acestor operațiuni de prelucare a datelor, amintim: colectarea, organizarea, înregistrarea, ajustarea, utilizarea, divulgarea, stocarea, transferul și ștergerea acestora.

 

Suplimentar, precizăm că folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terți.

 

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

 

 

 1. Categoriile de date colectate și scopul utilizării lor

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 

Datele colectate din alte surse:

 

Datele sensibile

Subliniem că NU colectăm date sensibile privind: sănătatea dvs, credințele religioase sau politice la care aderați, etnia din care faceți parte, etc., cu excepția cazurilor în care, în mod legitim, acest lucru este absolut necesar.

 

Datele despre minori

Facem precizarea că conținutul website-ului și a informațiilor promovate de ACCES FONDURI nu este destinat minorilor, însă notificăm că acesta nu este vătămător pentru aceștia. Subliniem că NU colectăm informații și date despre minori a căror vârstă este sub 16 ani.

 

Informațiile personale colectate prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate doar în scopuri legitime de afaceri, pentru:

 

 

 

 

 

 

 1. Divulgarea informațiilor personale

 

Vă învederăm că putem divulga unor terțe părți, informații despre dvs sau date personale.

 

Putem divulga informații sau date personale despre dvs:

 

Putem divulga informațiile dvs personale oricărui membru al Grupului nostru de firme ACCES FONDURI, în sens operational, în funcție de necesitate și ținând cont de scopurile prevăzute în această politică.

 

Încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le divulgăm, la ceea ce este direct relevant și necesar.

 

Fără obținerea în prealabil a acordului dvs, nu vindem, nu închiriem sau nu divulgăm în alt fel informațiile dvs personale, în scopuri de marketing și publicitate, unor terțe părți.

 

 

 1. Drepturile dvs legale

 

Ca persoană vizată vă înștiințăm că aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. ACCES FONDURI vă va respecta aceste drepturi și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 

Respectându-vă drepturile în calitate de client sau partener de afaceri, pe de o parte, iar pe de altă parte, din nevoia de a expune transparent utilizarea informațiilor dvs personale, vă aducem la cunoștință că drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, cum sunt colectate (direct de la dvs sau nu), cui i-au fost divulgate, ne puteți solicita oricând informații. Puteți obține la cerere, un exemplar gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă înștiințăm că ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita

 

În orice moment, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Puteți solicita către noi, rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Vă informăm că depunem eforturi rezonabile pentru a păstra toate datele cu caracter personal: exacte, actuale, relevante și complete, pe baza celor mai recente informații care sunt disponibile pentru noi. În cazul în care am comunicat terților, date eronate care au fost corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în acest sens.

 

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs personale de către Grupul de firme ACCES FONDURI. Acest drept îl puteți exercita, online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs în oricare dintre situații, chiar și dacă prelucrarea informațiilor ar avea un impact nejustificat asupra dvs. Vă informăm că nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către ACCES FONDURI, în următoarele situații:

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. În momentul în care deveniți client ACCES FONDURI, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. Dacă acceptați, din acel moment veți primi mesaje comerciale. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje din partea noastră folosind linkul pentru „dezabonare”.

Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați clar dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

 

Ne puteți solicita restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

 

La solicitarea dvs, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator sau către dvs, cu mențiunea ca acest transfer să fie posibil din punct de vedere tehnic, datele să fie cele pe care le prelucrăm prin mijloace automate și numai cu consimțământul dvs sau pe baza unui contract încheiat cu dvs.

 

Ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 

Dacă există situația în care nu sunteți mulțumit de modul în care am răspuns solicitărilor dvs, aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă situația nu a putut fi rezolvată între părti, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.

 

În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare de legislație.

 

Vă informăm și vă rugăm să rețineți:

 

Vom încerca să onorăm cererea dvs în termen de maxim 30 de zile. Cu toate acestea, vă învederăm că perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării

 

Sunt anumite situații, unde este foarte posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau la o parte din datele cu caracter personal, din cauza unor prevederi legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

 

În unele cazuri, în funcție de elementele de identificare furnizate în cererea dvs, este posibil să nu reușim să vă găsim datele cu caracter personal. În asemenea situație, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

 

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

 

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile Grupului de firme ACCES FONDURI, pentru a păstra siguranța datelor dvs. Actualizăm periodic aceste politici și standarde, pentru a corespunde reglementărilor în vigoare și evoluției pieței. În conformitate cu legislația în vigoare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (elaborarea de politici și proceduri, securitate informatică, etc.) pentru a putea asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs., precum și a modului în care sunt prelucrate. Mai mult de atât, absolut toți angajații și colaboratorii ACCES FONDURI, au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal fără acordul dvs obținut în prealabil.

 

 

 1. Securitatea informațiilor dvs

 

Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea acestor date.

 

Pentru a preveni pierderea, modificarea informațiilor dvs personale sau utilizarea necorespunzătoare, vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile.

 

Toate informațiile personale pe care le oferiți, vor fi stocate pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

 

Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.

 

Conștientizați că sunteți responsabil/ă pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată această parolă (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

 

 

 1. Obligația dvs de a furniza date

 

Există anumite informații pe care trebuie să ni le furnizți, astfel încât să putem începe executarea obligațiilor în calitate de Prestator, astfel încât să reușim să ne onorăm obligațiile contractuale asociate. Totodată, avem obligația legală de colectare a anumitor informații (spre exemplu, date pentru întocmirea contractului sau a unei facturi).

 

 

 1. Timpul de păstrare a datelor

 

Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele deținute.

 

 

 1. Actualizarea informațiilor

 

Ori de câte ori este nevoie, vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs, trebuie să fie corectate sau actualizate.

 

 

 1. Modificări ale acestei politici

 

La anumite interval de timp, ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică, publicând o versiune nouă a acesteia. Este în îndatorirea dvs să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice actualizare/modificare adusă acestei politici.

 

 

 1. Website-uri terțe

 

Website-ul nostru include hyperlink-uri către website-uri terțe. De asemenea, include și detalii despre website-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

 

 

 1. Politica de Cookie-uri

 

Vă învederăm că website-ul nostru folosește cookie-uri.

 

Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (reprezentat de un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. De fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta, identificatorul este trimis înapoi la server.

 

Cookie-urile pot fi de două tipuri:

 

De obicei, cookie-urile nu conțin informații care identifică personal un anume utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs, pot fi legate de informațiile obținute și stocate prin cookie-uri.

 

Folosim Google Analytics și Google Adwords pe website-ul nostru pentru:

 

Vă informăm că majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri. Țineți cont de faptul că blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Acestea fiind spuse, vă înștiințăm că dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

 

De asemenea, vă informăm că puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer. Vă înștiințăm că ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

 

 

 1. Contact

 

Pentru solicitări suplimentare sau întrebări cu privire la prezenta politică, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@consultantifonduri.ro

 

 

 1. Domeniul de aplicare a prezentei Politici de confidențialitate

 

Acest document reprezintă Politica de confidențialitate a fiecărei entități din Grupul de firme ACCES FONDURI. Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației în vigoare.